PROFILSLUŽBYSTROJÁRSKA VÝROBAGALÉRIAKONTAKT
Oceľ triedy 11 523
Oceľ triedy 12 050
Oceľ triedy 14 220
Oceľ triedy 15 142
Oceľ triedy 19 xxx
Nerez DIN 1.4301
Dural Al-Cu4-Mg
Nerez DIN 1.4301
Nerez, vynikajúca odolnosť voči korózií v prirodzenom prostredí bez veľkých koncentrácií chloridov alebo kyselín. Je dobre zváritelný. Použitie v strojárskom,  potravinárskom a papiernickom priemysle.  
späť