PROFILSLUŽBYSTROJÁRSKA VÝROBAGALÉRIAKONTAKT
Oceľ triedy 11 523
Oceľ triedy 12 050
Oceľ triedy 14 220
Oceľ triedy 15 142
Oceľ triedy 19 xxx
Nerez DIN 1.4301
Dural Al-Cu4-Mg
Oceľ triedy 12 050
• Ušľachtilá uhlíková oceľ určená pre zušľachťovanie a povrchové kalenie, definovaný obsah uhlíku, síry, fosforu,
kremíku a mangánu.
• Fe, 0,06 - 0,90% C, 0,15 - 0,80% Si, 0,35 - 0,90% Mn, < 0,25% Cr, < 0,30% Ni
• Použitie: ozubené kolesá, cementované a povrchovo kalené výrobky, pružiny, menej namáhané kľukové a vačkové hriadele automobilov.
späť